1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen
De onderstaande opmerkingen geven een globaal overzicht wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over ons beleid op het gebied van gegevensbescherming vindt u in de uitgebreide beschrijving van ons privacybeleid hieronder.

Verzamelen van gegevens via onze website
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens op deze website?
De gegevens op deze website worden verwerkt door de exploitant van de website. De contactgegevens vindt u in de colofon van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Uw gegevens worden ten eerste verzameld doordat u de gegevens aan ons meedeelt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een webformulier invoert.

Andere gegevens worden bijvoorbeeld bij het bezoek van de website verzameld door onze IT-systemen. Het gaat hierbij vooral om technische gegevens (bv. browser, besturingssysteem of tijd van het bezoek). Deze gegevens worden automatisch verzameld wanneer u onze website opvraagt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt geregistreerd om een foutloze werking van de website te kunnen waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gedrag op de website.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft op elk moment het recht om kosteloos informatie op te vragen over de herkomst, ontvanger en doelstelling van de opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft bovendien het recht om correctie, blokkering of wissen van deze gegevens te eisen. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot de gegevensbescherming kunt op elk moment contact opnemen via het in de colofon vermelde adres. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie.

Analyse-tools en tools van derden
Tijdens het bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk door middel van zgn. cookies en met behulp van analysesoftware. De analyse van het surfgedrag vindt in de regel anoniem plaats; het surfgedrag kan niet tot u persoonlijk worden herleid. U kunt tegen deze analyse bezwaar maken of de analyse voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Details hierover vindt u in ons privacybeleid in het hoofdstuk “Modules van derden en analysehulpmiddelen.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u in het privacybeleid informeren over de mogelijkheden om bezwaar te maken.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De exploitant van deze website neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften op het gebied van gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website bezoekt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt beschreven welke gegevens wij verzamelen en waarvoor deze worden gebruikt. Er wordt uitgelegd met welk doel dit gebeurd.

Wij wijzen erop dat er bij gegevensoverdracht via internet (bv. bij communicatie via e-mail) sprake kan zijn van zgn. veiligheidsgaten. Een naadloze bescherming tegen toegang tot de gegevens door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Express Möbel GmbH & Co. KG
Konrad-Nolte-Straße 16
76726 Germersheim

Telefoon: +49 (7274) 5116-0
E-mail: info@express-moebel.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke resp. rechtspersoon die alleen of met anderen beslist over de doelstellingen en middelen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens (bv. namen, e-mailadressen etc.).

Herroepen van uw instemming met de verwerking van de gegevens
Veel verwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke instemming. U kunt een al verstrekte instemming met de verwerking op elk moment herroepen. Hiervoor is een eenvoudige mededeling via e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de verwerking tot het moment van herroepen blijft hierdoor onaangetast.

Recht op bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthouder Bij een schending van de wet op de gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthouder. De verantwoordelijke toezichthouder op dit gebied verantwoordelijke toezichthouder op dit gebied is de zaakgelastigde voor gegevensbescherming in het bondsland waar onze onderneming is gevestigd. Een overzicht van de verantwoordelijke zaakgelastigden voor gegevensbescherming en de bijbehorende contactgegevens vindt u hier: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdracht van de gegevens
U heeft het recht om de gegevens die wij op basis van uw instemming of met betrekking tot de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken voor uzelf of een derde partij op te vragen in een gangbaar, door geautomatiseerde systemen leesbaar formaat. Wanneer u directe overdracht van de gegevens aan een derde partij verlangt, wordt dit uitsluitend uitgevoerd voor zover dit technisch uitvoerbaar is.

3. Toezichthouder gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven toezichthouder gegevensbescherming
Wij hebben voor onze onderneming een toezichthouder aangewezen.

Jens Paul
Nemesis Consulting GmbH
Carl-Schurz-Straße 21-23
D-66953 Pirmasens

E-mail: jp@nemesisconsulting.de

4. Verzamelen van gegevens via onze website

Cookies
Op een deel van onze webpagina’s wordt gebruik gemaakt van zgn. cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via de browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zgn. “session-cookies”. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat u deze wist. Met deze cookies kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt over het plaatsen van cookies en de cookies alleen in speciale gevallen aanvaarden of in het algemeen weigeren. U kunt ook in de browser instellen dat cookies bij het afsluiten van de browser automatisch worden gewist. Wanneer het gebruik van cookies wordt uitgeschakeld, kan de functionaliteit van de website worden aangetast.

Cookies, die voor de uitvoering van de elektronische communicatie of voor het beschikbaar stellen van bepaalde door u gewenste functies (bv. een winkelmandje) vereist zijn, worden op grond van art. 6 par. 1 lid. f van de AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies waarmee de technisch storingsvrije en optimale beschikbaarheid van de dienstverlening wordt gewaarborgd. Indien andere cookies (bv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden in deze privacyverklaring apart behandeld.

Contactformulier
Wanneer u ons via het contactformulier vragen toestuurt, wordt de informatie op het formulier bij ons opgeslagen, incl. de door u opgegeven contactgegevens voor het verwerken van de aanvraag en eventuele vervolgvragen. Deze gegevens worden niet zonder uw instemming doorgegeven.

De verwerking van de ingevoerde gegevens op het contactformulier vindt daarom uitsluitend plaats op basis van uw instemming (art. 6 par. 1 lid. a AVG). U kunt deze instemming op elk moment herroepen. Hiervoor is een eenvoudige mededeling via e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroepen blijft hierdoor onaangetast.

De gegevens die u op het contactformulier invoert blijven bij ons opgeslagen tot u verzoekt om de gegevens te wissen, uw instemming voor de opslag herroept of het doel van de opslag vervalt (bv. nadat uw aanvraag volledig is verwerkt). Dwingend voorgeschreven wettelijke bepalingen – in het bijzonder de periode van opslag – blijven onaangetast.

Commentaarfunctie op deze website
Bij de commentaarfunctie op deze website worden naast uw opmerking ook gegevens als het tijdstip van uw reactie, uw e-mailadres en, voor zover u niet anoniem post, uw gebruikersnaam opgeslagen.

Opslag van het IP-adres
De commentaarfunctie slaat het IP-adres op van de gebruikers die commentaren inzenden. Omdat we de commentaren op deze website vóór publicatie niet controleren, hebben we deze gegevens nodig om in geval van eventuele schending van geldende wetgeving of propaganda, stappen tegen de auteur te kunnen nemen.

Abonneren van commentaren
Als gebruiker van deze website kunt u na registratie abonneren op de commentaren. U ontvangt dan een e-mail ter bevestiging om te controleren of u daadwerkelijk de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent. U kunt zich van deze functie op elk moment afmelden via de link in de e-mails. De in het kader van een abonnement op de commentaren ingevoerde gegevens worden in dit geval gewist. Wanneer deze gegevens voor andere doeleinden en op een andere locatie (bv. een abonnement op nieuwsbrieven) bij ons zijn opgeslagen, blijven de gegevens bij ons bewaard.

Duur van de opslag van de commentaren
De commentaren en de bijbehorende gegevens worden opgeslagen en blijven op de website bewaard totdat de becommentarieerde inhoud volledig is gewist of de commentaren uit juridische overwegingen moeten worden gewist (bv. beledigende commentaren).

Juridische basis
De opslag van de commentaren vindt plaats op basis van uw instemming (art. 6 par. 1 lid. a AVG). U kunt een al verstrekte instemming met de verwerking op elk moment herroepen. Hiervoor is een eenvoudige mededeling via e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroepen blijft hierdoor onaangetast.

5. Sociale media

Facebook plug-ins (Like & Share toets)
Op onze pagina’s zin plug-ins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, opgenomen. De Facebook plug-ins zijn te herkennen aan het Facebook logo of de like-knop (“Vind ik leuk”) op onze website. Een overzicht van de Facebook plug-ins vindt u op: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt via deze plug-in een directe verbinding gemaakt tussen de browser en de Facebook server. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat uw IP-adres onze website heeft bezocht. Wanneer u de Facebook like-knop aanklikt terwijl u met uw Facebook account bent ingelogd, kunt u in uw eigen Facebook profiel een link maken naar de inhoud van onze pagina’s. Op deze manier kan Facebook het bezoek aan onze website koppelen aan uw account. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van deze website geen kennis hebben van de verzonden gegevens en het gebruik daarvan door Facebook. Verdere informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op: https://www.facebook.com/privacy/.

Wanneer u wilt voorkomen dat Facebook het bezoek aan onze website aan uw Facebook account koppelt, kunt u bij Facebook uitloggen.

Pinterest plug-in
Op onze website wordt gebruik gemaakt van de plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt aangeboden en beheerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA (“Pinterest”).

Wanneer u een pagina opvraagt waarop een dergelijke plug-in is opgenomen, maakt uw browser een directe verbinding met de Pinterest server. Deze plug-in verzendt de protocolgegevens aan de Pinterest server in de VS. Deze protocolgegevens bevatten mogelijk uw IP-adres, het adres van de bezochte websites waarop eveneens Pinterest functies zijn opgenomen, het type en de instellingen van uw browser, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de wijze waarop u Pinterest gebruikt en cookies.

Verdere informatie over de doelstellingen, verdere verwerking en gebruik van uw gegevens door Pinterest en uw rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privacy, vindt u in de privacyverklaring van Pinterest. https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. Analysehulpmiddelen en reclame

Google Analytics
Op deze website wordt gebruik gemaakt van functies van de analyseservice Google Analytics. De aanbieder van deze service is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics makt gebruik van zgn. “Cookies”. Dit zijn tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gecreëerde informaties over uw gebruik van deze website worden gewoonlijk aan een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

De opslag van Google-Analytics cookies vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lid f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruiksgedrag om zowel het aanbod van de website als de reclame te optimaliseren.

IP- anonimisering
Wij hebben op deze website de functie “IP-anonimisering” ingeschakeld. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de EU-lidstaten en andere landen waarbinnen deze EER overeenkomst geldt, vóór verzending naar de VS ingekort. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS gestuurd en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere services aan de exploitant van de website te leveren die verbonden zijn met het gebruik van website. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plug-in
U kunt het opslaan van cookies door een overeenkomstige instelling van uw browser-software verhinderen; we wijzen u er echter op, dat u in dit geval niet alle functies van deze website in volledige omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de gegevens en uw gebruik van de website via cookies en het verzenden van deze gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google voorkomen door de plug-in van de onderstaande link te downloaden en installeren : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen de registratie van uw gegevens U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de onderstaande link te klikken. Hierdoor wordt een Opt-Out cookie geplaatst waarmee de registratie van uw gegevens bij een toekomstig bezoek aan deze website wordt voorkomen. Google Analytics deactiveren.

Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Verwerking van gegevens in opdracht
Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten voor de verwerking van de opdrachtgegevens en voeren de strenge Duitse voorschriften op het gebied van gegevensbescherming bij gebruik van Google Analytics volledig uit.

Demografische kenmerken bij Google Analytics
Op deze website wordt gebruik gemaakt van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hiermee kan een rapportage worden opgesteld met informatie over leeftijd, geslacht en interesse van de bezoeker van deze website. Deze gegevens zijn afkomstig uit interessegerichte reclame van Google en de bezoekersinformatie van andere aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een individuele gebruiker worden gekoppeld. U kunt deze functie op elk moment via de advertentie-instelling in uw Google account uitschakelen of de registratie van uw gegevens door Google Analytics algemeen verbieden zoals uitgelegd bij “bezwaar tegen de registratie van uw gegevens”.

7. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube
Op onze website wordt gebruik gemaakt van plug-ins van de door Google geëxploiteerde website YouTube. Aanbieder van deze pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt waarop gebruik wordt gemaakt van een YouTube plug-in, wordt er een verbinding gemaakt met de YouTube servers. Hierbij wordt de YouTube server doorgegeven welke van onze pagina’s u heeft bezocht.

Wanneer u met uw YouTube account bent ingelogd, geeft u YouTube de mogelijkheid om uw surfgedrag aan uw persoonlijke profiel te koppelen. U kunt dit voorkomen door u bij YouTube af te melden.

Het gebruik van YouTube vindt plaats in verband met een optimale weergave van ons online aanbod. Wij hebben hierbij een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f AVG. Verder informatie over de omgang met uw gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

8. Productconfigurator

Wanneer u uw configuratie in onze productconfigurator opslaat, kunt u een link naar uw configuratie naar uw e-mailadres laten sturen. Hierbij wordt er een uniek nummer voor uw configuratie aangemaakt (“Token”) dat u via e-mail wordt toegezonden. Er zijn verder geen persoonlijke gegevens benodigd. De genoemde gegevens worden uitsluitend gebruikt om u de link naar uw opgeslagen configuratie beschikbaar te stellen. De verwerking van de in de configurator ingevoerde gegevens vindt plaats op grond van uw toestemming (Art. 6 lid 1 par. a EU-AVG) voor eenmalige verzending van de genoemde mail.