Gegevens conform § 5 TMG:

Nolte-Möbel GmbH & Co. KG
Konrad-Nolte-Straße 20
76726 Germersheim

Vertegenwoordigd door:

Oliver Bialowons

Contact:

Telefoon: +49 (0) 7274 5112-0
E-mail: info@express-moebel.de

KvK-nummer:

Opgenomen in het handelsregister.
Kantongerecht: Amtsgericht Landau i.d. Pfalz
Registratienummer: HRA 11304

BTW-nr conform §27 a Belastingwetgeving: DE 208 298 393

Verantwoordelijk voor de inhoud conform § 55 lid 2 RStV (Staatsverdrag voor radio en telemedia):

Nolte Service GmbH
Konrad-Nolte-Straße 20
76726 Germersheim

Nolte-Möbel GmbH & Co. KG
Konrad-Nolte-Straße 20
76726 Germersheim

Arbitrage bij conflicten

Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een arbitrageprocedure ten overstaan van een externe arbitragecommissie voor de consumentenmarkt.

Uitsluiting van aansprakelijkheid (Disclaimer)

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 lid 1 TMG (telecommunicatiewet) verantwoordelijk voor de eigen inhoud van deze pagina’s conform de algemeen geldende wet- en regelgeving. Conform §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om toegezonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of te zoeken naar omstandigheden die kunnen wijzen op schending van geldende wet- en regelgeving.

De verplichting om informatie te verwijderen of het gebruik ervan tegen te gaan conform algemeen geldende wet- en regelgeving wordt hierdoor niet aangetast. Aansprakelijkheid met betrekkingen tot dergelijke inhoud bestaat echter pas wanneer een concrete schending van geldende wet- en regelgeving bekend wordt. Wanneer een dergelijk schending bekend wordt, zullen wij de betrokken inhoud per omgaande verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat zgn. ‘links’ naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van op deze manier gekoppelde websites. Daarom kunnen wij voor de inhoud van deze pagina’s ook geen aansprakelijkheid of garanties aanvaarden. Voor de inhoud van deze gekoppelde pagina’s is de resp. aanbieder of exploitant aansprakelijk. De gekoppelde pagina’s worden op het moment dat de koppeling wordt gemaakt, gecontroleerd op mogelijke schending van geldende wet- en regelgeving. Van dergelijke inhoud was op het moment dat de koppeling werd gemaakt, geen sprake.

Een permanente controle op de inhoud van de gekoppelde pagina’s is echter zonder concrete verdenking van schending van geldende wet- en regelgeving praktisch niet uitvoerbaar. Wanneer dergelijk schendingen bekend worden, zullen wij de betrokken links per omgaande verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitant van de pagina’s opgestelde inhoud en werken op deze pagina’s zijn onderworpen aan de Duitse wetgeving op het gebied van auteursrecht. Voor het verveelvoudigen, bewerken, verspreiden en elke andere wijze van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is vooraf schriftelijke instemming van de resp. rechthebbende vereist. Downloads en kopieën van deze pagina’s zijn uitsluitend toegestaan voor privégebruik en niet voor zakelijke doeleinden.

Voor zover de inhoud op deze pagina’s niet door de exploitant is opgesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. De inhoud van derden wordt in het bijzonder als zodanig aangegeven. Wanneer u desondanks een schending van het auteursrecht vaststelt, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer dergelijke schendingen bekend worden, zullen wij de betrokken inhoud per omgaande verwijderen.